Bertanya 5 perkara kepada 700 orang alim


Syeikh syuqaiq bin ibrohim rah berkata: “aku telah bertanya kepada 700 orang alim mengenai 5 perkara, mereka semuanya menjawab dengan jawaban yang sama”.

  1. Aku bertanya: “Siapa orang yang berakal”? Mereka menjawab: “Orang yang tidak pernah mencintai dunia.”
  2. Lalu aku bertanya, “Siapa orang yang cerdas? Mereka menjawab: ”Orang yang tidak mau direpotkan dunia.”
  3. Lalu aku bertanya: “Siapa orang yang kaya”? Mereka menjawab: “Orang yang ridho dengan sesuatu yang telah ditentukan Alloh untuknya.”
  4. Lalu aku bertanya: “Siapakah orang yang yang fakir”? Mereka menjawab: ”Orang yang hatinya selalu beserta dengan tuntutan dunia”.
  5. Lalu aku bertanya: “Siapakah orang yang bakhil “? Mereka menjawab: “Orang yang selalu menolak hak Alloh Ta’ala dari harta miliknya.”
 
(Sumber: Kitab bahjatul wasail bi syarhi masail, syakh Muhammad nawawi albantani rah)

Share/Bookmark

capcusss

Download