Surat Al Ikhlash




qul huwa llaahu ahadun
allaahu shshamadu
lam yalid walam yuuladu
walam yakun lahu kufuwan ahadun
Artinya :
  • Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
  • Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
  • Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
  • dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.

Share/Bookmark

capcusss

Download