Doa Iftitah

Do’a istiftah atau do’a pembuka ini dibaca setelah takbir dan sebelum membaca surat Al Fatihah, ada beberapa do’a istiftah (iftitah) diantarnya :
Allahumma baa’id baini wa baina khotoyaaya kama baa’adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqinii min khotooyaaya kamaa yunaqqos tsaubul abyadhu minaddanaasi.
Allahummaghsilnii min khotooyaaya bilmaa i was tsalji wal barodi
yang artinya :
Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat.
Wahai Allah, bersihkan aku dari dosadosaku sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran.
Ya Allah cucilah, dosa-dosaku dengan air, es dan air dingin
.”
atau
wajjahtu wajhiya lilladzii fatharassamaawaati wal ardh hanifammusliman wa maa anaa minal musyrikiina.
Inna shalaati wa nusukii wa mahyaa yaw a mamaatii lillaahi rabbil ‘aalamin.
Laa syariika lahu wa bidzaa lika umirtu wa anaa awwalulmuslimiina.
Allahumma antal malik, laa ilaaha illaa antaa subhaa naka wabihamdika anta wa a naa ‘abduka dhalamtu nafsii,
wa’ taraftu bidzanbii, faghfirlii dzanbi jamii’an innahu laa yaghfirudzdzunuba illaa anta, wah dinii li ahsanil akhlaaqi laa yahdii liahsanihaa illaa anta,
washshrif ‘annii sayyiahaa laa yashshrifu ‘anni sayyiahaa illaa anta labbayka wasa’ dayka, wal khayrukulluhu fii yadayka.
Wasysyarru laysa ilayka. Walmahdiyyu man hadayta.
Anaa bika ilayka laa manjaa wa laa malja-a minka illaa ilayka.
Tabaarakta wa ta’aa layka astaghfiruka wa atuubu ilayk
artinya :
“ Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh langit dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik, Shalatku, hidupku, dan matiku semata-mata untuk Allah. Tuhan alam semesta, tiada sesuatupun menyekutuiNya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi muslim. Ya Allah, Engkaulah penguasa, tiada Tuhan selain engkau semata-mata. Engkau Maha suci dan Maha terpuji, Engkaulah Tuhanku dan akulah hambaMu, Aku telah menganiaya diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah yang berhak mengampuni semua dosa.Berilah aku petunjuk kepada akhlaq yang paling baik, karena hanya Engkaulah yang dapat memberi petunjuk kepada aklhaq yang terbaik an jauhkanlah diriku dari akhlaq yang buruk, karena hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak buruk. Aku Jawab seruanMu dan aku mohon pertolonganMu, Segala kebaikan di tanganMu, sedang segala keburukan tidak datang dariMu, Orang yang terpimpin adalah orang yang Engka beri petunjuk, Aku berada dalam kekuasaanMu dan akan kembali kepadaMu. Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dosa dari siksaMu kecuali hanya Engkau semata. Engkau Maha Mulia dan Maha tinggi, Aku memohon ampun kepadaMu dan bertaubat kepadaMu”. (HR Muslim)

atau
Subhaanakallaahumma wabihamdika watabaarokasmuka wa ta’aala jadduka walaa ilaaha ghairuka
yang artinya :
Maha Suci dan Maha Terpuji Engkau, ya Allah, penuh berkah nama-Mu, Maha Tinggi kekayaan-Mu dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau.”
atau bisa juga membaca
Allahumma robbu jibrooiil wa miikaaiil wa isroofiil, faathiris samaawaati wal ardhi,
‘aalimul ghaibi wa syahaadati, anta tahkumu baina ‘ibaadaka fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun, ihdinii lima ikhtalafa fiihi minalhaqqi bi idznika,  innaka tahdii mantasyaa u ilaa shirootun mustqiimun
yang artinya :
Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, Mikail, dan Isrofil, yang mengatur langit dan bumi.
Yang Maha Mengetahui apapun yang ghaib dan nyata, Engkau menghukumi hamba-hamba-Mu atas apa yang mereka peselisihkan. Berilah aku petunjuk kebenaran atas apa yang diperselisihkan dengan izin-Mu.
Sesungguhnya Engkau menunjukki siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus
.”
Share/Bookmark

capcusss

Download